Jdi na obsah Jdi na menu
 


                 
                              CHOVÁNÍ PSŮ

Psí chování je dobře přizpůsobené potřebám a zvyklostem člověka. Pes jako domácí mazlíček se stal naším nejen kamarádem a společníkem, ale může být také vycvičen k plnění spousty užitečných úkolů. Kočka, která na rozdíl od psa se sama rozhodne, kdy nabídnout přátelství, nebo kdy se přitulit, tak pes se na nic neptá a spolehlivě rozdává lásku i věrnost a naopak ji taky velice rád přímá.

Jak pes, tak jeho předek vlk, je v podstatě zvíře žijící ve smečce. Po celou dobu drží spolu a dělají zároveň tytéž věci. Najdou se však i jedinci, kteří se od této skupiny straní a vytváří si svou samostatnou hierarchii. Takovéto chování můžeme nalézt u skupiny psů, kteří žijí pohromadě nebo u skupiny, která tráví určitou dobu pospolu. Pokud si pořídíte více než jednoho psa nebo nového mazlíčka k lomu druhému, aby mu nebylo smutno, když musí zůstat nějakou tu dobu sám doma, než se vrátíte z práce, může dojít ke konfliktu a napjaté atmosféře mezi nimi. Avšak až si "vyříkají" kdo je tady pán, "dusná"" atmosféra ustane a každý ze smečky bude vědět kde má své místo, na které si zvykne.
Majitel psa si musí v první řadě uvědomit, že lidská rodina je pro psa jeho smečkou. Je nezbytně nutné, aby si majitel psa vybudoval dominantní postavení ve "smečce" a nikoli pes, ten by Vám "přerostl"" přes hlavu a způsoboval by problémy. Pokud si majitel vytvoří toto vůdčí postavení, tak pes mu bude prokazovat velikou úctu a lásku, poté bude schopen se naučit i reagovat na povely při výcviku. Pes žijící v takto uspořádaném vztahu v rodinné "smečce"" bude spokojený, protože mu vytvoříte přirozené podmínky pro žití ve smečce a pokud není jejím vůdcem, nepřináší mu to žádné nevýhody.


• Nenajde se nikdo, kdo by mohl předvídat vývoj štěněte. Dominantnost se vytváří okolo pohlavní dospělosti. Pes zkouší na své páníčky, co si k nim může dovolit a co naopak nesmí. Nadměrná dominance a málo respektu ze strany zvířete, má za následek podnět k agresi. Paniček musí neustále budit dojem vůdce smečky, za jakýchkoliv podmínek.

• Od útlého věku zkoušíme štěněti odebrat oblíbenou hračku nebo sáhnout mu na misku s jídlem a pozorujeme, jak na toto chování štěně reaguje. Při náznacích agrese nesmíme stáhnout ruku zpět, ale naopak musíme na toto chování reagovat a následně ho pokárat důrazným okřiknutím nebo sevřením tlamy štěněte.
• Větší nesnáze přináší agresivita spojená se strachem, protože agresivní jednání v tomto případě jeho strach stupňuje. Někteří jedinci koušou, protože se cítí být ohroženi člověkem, třeba na základě špatných zkušeností z dřívějška. V takovýchto případech musíme vystupovat klidně a sebejistě se spoustou trpělivosti a snažit se získat zpět důvěru. Nejlepší, kdy navázat kontakt je jednoznačně při výchově, tehdy pomáháme štěněti překonat stres a depresi spojenou s odloučením od matky a sourozenců. Nabídneme mu teplo, lásku, potravu, jistotu a bezpečí. Tím si Štěně získáme na svou stranu.

Tedy nejdůležitější období pro vývoj normálního chování je do 12-ti týdnů. V prvních čtyřech týdnech života je vývoj nejrychlejší, ale chování zahrnuje jen základní instinkty, především příjem potravy a spánek. Oči se otevírají nejdříve po 10 až 15-ti dnech života a sluch spolu s Čichem se zlepšuje zhruba ve stejném období. Asi od čtyř týdnů začíná být štěně aktivní a hravější. Toto chování svědčí o tom, že nastává období, kdy se učí žít s ostatními. Proto je životně důležité psa socializovat nejen vůči lidem, ale i vůči ostatním psům. Ačkoliv štěně nesmí chodit ven nebo se setkávat s ostatními psy, dokud nemá všechna očkování, může se setkávat s dalšími lidmi, kteří k vám přijdou. Zvěte návštěvy každého věku, pokud nemáte děti, představte štěně dětem svých přátel a sousedů. Pozvěte i nějaké starší lidi, aby se štěně naučilo, že ne každý si chce pořád jen hrát.
Protože pes je velice společenský, je nutné, aby se naučil žít a vycházet s ostatními. U štěňat dochází ve věku kolem dvanácti měsíců ke většině změn. Období okolo šesti až osmi týdnů je nejlepší k odběru štěněte od matky. Při odběru v tomto období si štěně dobře zvykne na lidi, a přitom bude stále dobře vycházet s ostatními psy. Pokud však bude odběr proveden dříve, tak může dojít k tomu,že štěně bude na nového "panička"" velice vázáno. To platí i pokud odběr bude proveden pozdě, štěně si bude těžce zvykat na svůj nový domov a bude bojácné a odtažité.
Existuje několik způsobů při výcviku, jak využít instinkty používané ve smečce. Například nikdy nenechávejte psa spát v posteli. Pokud k tomu svolíte, tak si pes bude myslet, že vám smí dominovat. Ve volné přírodě se o své místo dělí pouze podřízená zvířata. Nenechávejte psa sedět na nábytku nebo na klíně, protože z jeho pohledu je dominantní ten kdo je vysoko. Nikdy ho taky nekrmte zbytky jídla od stolu. V přírodě to je zase výhrada pouze podřízených jedinců. Pokud budete jíst ve stejnou dobu jako váš pes, najezte se jako první a teprve potom dejte jídlo psovi. Dalším způsobem jak ukázat dominantnost je donutit psa, aby vám ve dveřích dal vždy přednost. Pokud vám bude ležet v cestě, nepřekračujte ho a ani ho neobcházejte, musíte ho donutit přemístit se.