Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle canisterapie

Rozvoj citových schopností

1) hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti

1) povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem

2) terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám

3) v případě použití malého psa se rozvíjí u zejména u dítěte ochranitelské a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, dítě získá pocit bezpečí

4) při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta

5) při použití skupinové terapie má klient ve "svém" psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu

Rozvoj rozumových schopností

1) dítě získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost

2) pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u dítěte pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem

3) prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti

4) krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání

5) pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi

Rozvoj pohybových schopností

1) formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat


ZKUŠEBNÍ ŘÁD CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠEK POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ POMOCNÉ TLAPKY o.p.s.

POPIS DISCIPLÍN

1)Povaha
Majitelé psů spolu hovoří, podávají si ruce, hlasitě se baví. Psi jsou volně puštěni nebo na vodítku. Rozhodčí postupně pohladí všechny psy.
Hodnotí se: chování psa

2) Kontakt s jinými zvířaty
Pes přijde do kontaktu s kočkou, králíkem nebo morčetem v kleci. Pes nesmí mít snahu útočit, ublížit.
Hodnotí se: reakce psa

3) Kontakt psovoda se psem
Psovod pustí psa z vodítka, po chvilce psa přivolá, dá mu povel sednout, lehnout, položí ho na bok.
Hodnotí se: ochota psa nechat se sebou manipulovat

4) Chůze na vodítku a reakce na cizí osobu
Psovod vede psa na vodítku. Po chvilce přistoupí asistent a odvádí psa od psovoda.
Hodnotí se: ochota psa jít s cizí osobou

5) Reakce psa na hlazení
Pes sedí nebo leží a je česán různými hřebeny, potom je hlazen na různých částech těla. Je také hlazen neopatrně (popotáhnutí za ucho, ocas apod.) a několika osobami najednou za účelem simulace neobratnosti postižených klientů nebo dětí.
Hodnotí se: trpělivost a reakce psa

6) Omezující hlazení
Pes dokáže, že toleruje omezování pohybu. Asistent psa pevně obejme, přidá se i rozhodčí.
Hodnotí se: trpělivost psa

7) Celková prohlídka psa
Provede se prohlídka jako u veterináře.
Hodnotí se: reakce psa

8) Reakce na hluk a rušivé podněty
Psovod se psem na vodítku se přiblíží k hloučku hlučných, gestikulujících lidí, budou se snažit projít hloučkem, někomu upadnou berle, jinému taška s plechovkami?
Hodnotí se: reakce psa na hluk a nečekané podněty

9) Reakce na invalidní vozík a kulhající osobu s berlemi
Pes na vodítku se psovodem se míjí s osobou o berlích a pak okolo nich projede člověk na vozíku, zastaví a promluví na tým, pohladí psa.
Hodnotí se: reakce psa a ochota k mazlení

10) Podávání jídla a pamlsku

Psovod nabídne pejskovi misku s jídlem, když pes jí, rukou mu sáhne do jídla nejdříve psovod, potom asistent. Nakonec rozhodčí nabídne psovi pamlsek, který si pes nemusí vzít.
Hodnotí se: reakce psa na odebírání jídla a opatrnost vzetí pamlsku

11) Vzrušivost psa
Psovod psa rozdovádí aportem hračkou nebo běháním, na pokyn rozhodčího psovod psa musí uklidnit. Povel může opakovat maximálně 3x.
Hodnotí se: rychlost uklidnění

12) Přátelskost a společenskost
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky
Hodnotí se: nálada a vstřícnost psa

13) Týmová práce
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky. Sleduje se sehranost týmu, chování psovoda k psovi, jak psa chválí nebo zdali jej netrestá.
Hodnotí se: týmová práce

HODNOCENÍ

1) Ze zkoušky bude vyloučen každý pes, který projeví jakoukoliv agresivitu na lidi a jiné psy.

2) Známku se snižuje bázlivost a neochota vykonávat povely.

3) Pes, který u kterékoli disciplíny obdrží nulu (0) bodů , nemůže úspěšně absolvovat CT zkoušky

ZPŮSOB BODOVÁNÍ

1) Prémie: 5 prémiových bodů je možno získat za výjimečný výkon (sehranost týmu, velice přátelská povaha psa apod.)

2) Výkon u jednotlivých disciplín se hodnotí body:
5 bodů =100% výkon
3 body = výkon s nedostatky
0 bodů = nevykonal nebo se projevil nežádoucím způsobem (např. agresivně)

3) Celkové hodnocení:
70-59 bodů = splněny podmínky CT týmu, vydává se certifikát CT týmu na 1 rok. Po uplynutí této doby je nutno CT zkoušku opakovat.
58-55 bodů = podmíněné absolvování, vydává se certifikát na 6 měsíců, canisterapii může tým provádět pouze v doporučených zařízeních (např. kluby seniorů)
54 a méně bodů = nesplněny podmínky CT týmu, s možností opakovat zkoušku v nejbližším termínu